Wat is een Table-top oefening? 

Een Table-top ontruimingsoefening is een veilige interactieve vorm van oefenen als serieuze voorbereiding op een daadwerkelijke ontruiming. Hierbij spelen de deelnemers een casus van een ontruiming op een plattegrond in het klein met poppetjes en andere middelen na. Door deze training, worden deelnemers bewust van hun verantwoordelijkheden om op een snelle- en efficiënte manier een verdieping en/of gebouw te ontruimen. Daarbij wordt voor elke deelnemer inzichtelijk wat daarbij zijn/haar rol is.

Ook aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen als vluchtwegen, installaties, kleine blusmiddelen en rook-, en brandscheidingen worden hierin betrokken. Een Table-top oefening is geen vervangingen van een praktijk oefening, maar een waardevolle aanvulling.

Oefening organiseren 

Een Table-top oefening is eenvoudig te organiseren. Wat is hiervoor nodig?

 • Een rustige ruimte waar men niet gestoord kan worden tijdens de training.
 • Een grote tafel, waar de deelnemers omheen kunnen lopen.
 • Een uitvergroting van de bouwkundige plattegrond van de oefenlocatie op A0 schaal.
 • Een zakenkundige oefenleider die een veilige oefenomgeving waarborgt. Deze legt vooraf het doel van de oefening uit en zal tijdens de “inzet” bijsturen of verder op weg helpen. Na afloop wordt de oefening geëvalueerd.
 • Een specifiek op maat samengestelde Table-Top-BHV set van ons. Ivoned.nl is een successleutel voor geslaagde Table-top oefeningen. Wij leveren op maat samengestelde oefen- en uitbreidingsets voor elke vereniging, bedrijf of instelling, ongeacht de omvang.

Hoe verloopt een Table-top oefening? 

Stap 1

De deelnemers vullen de AO plattegrond met ensceneringsmiddelen die specifiek horen bij de locatie. Bij een school zijn dat bijvoorbeeld; tafels, stoelen, leerlingen, leerkrachten, computertafels etc. Voor een winkel; stellingen, klantenservice balie, personeel, klanten, kassa, koffiehoek, klanten etc. Voor een verpleeghuis of ziekenhuisafdeling; bedden, rolstoelen, kamermeubilair, patiënten, personeel, waskarren, revalidatie- of behandelapparatuur etc. Elke locatie heeft dus zijn eigen specifieke inboedel en aanwezige personen.

Stap 2

Vervolgens worden de brandveiligheidsmiddelen besproken. Waar zijn de nooduitgang verwijzingen aangebracht? Waar hangen de blusmiddelen?-handmelders? Zijn er brand- of rookwerende scheidingen en waar zijn die gesitueerd? Een aantal voorzieningen zijn als sticker pictogram herkenbaar op een blokje. De rook- en brandwerende scheidingen zijn herkenbaar als langwerpige groene en rode steen. De aanwezige brandveiligheidsmiddelen worden als pictogrammen en gekleurde stenen op de plattegrond neergelegd , zoals in de werkelijkheid het geval is.

Stap 3

Elke deelnemer die aan de oefening deelneemt, pakt een poppetje dat hem/ haar voorstelt en plaatst deze op de werkplek of locatie waar hij/zij zich zou kunnen bevinden op het moment van het incident.

Stap 4

Zodra de oefening begint worden de rollen gespeeld zoals het incident verlangt en de interne procedure voorschrijft. Wat gaat iedereen doen in zo’n situatie?

Stap 5

Tijdens de oefening wordt de nadruk gelegd op het continu laten nadenken en effectief handelen van de deelnemer/-ster. Rode draad daarbij is het eigen ontruimings- of BHV noodplan.

De duur van een Table-top oefening is afhankelijk van de groepsgrootte en varieert tussen de 60 en 120 minuten.

Casus vragen 

Er zijn ontelbare vragen die gesteld kunnen worden tijdens een casus. Door het stellen van gerichte vragen worden de deelnemers gedwongen na te denken over de in te zetten actie maar vooral ook over de gevolgen ervan. Een aantal daarvan;

 • Waar zijn brandveiligheidsvoorzieningen aangebracht? (blusmiddelen, handmelders, vluchtweg verwijzing etc.) Waarom?
 • Wat ga je doen als ontruimingsalarm klinkt op je werklocatie? Waarom?
 • Hoe laat je je werkplek achter? Waarom?
 • Weet je of er een centrale opvang plaats is en waar die zich bevindt? Wat is het doel?
 • Wat is de kortste en veiligste vluchtweg naar buiten of een veilige zone? Waarom?
 • Wat doe je als je een sterke gaslucht ruikt? Waarom?
 • Wat doe je als je een vuur verschijnsel waarneemt? Waarom?
 • Zorg je alleen voor jezelf of neem je ook andere mee naar de veilige zone? Waarom?
 • Is er een bedrijfshulpverlening en worden die automatisch gealarmeerd? Waaruit blijkt dat?
 • Wie start de ontruiming op en hoe verloopt dat? Waarom?
 • Wie alarmeert de hulpdiensten en hoe wordt dat gecommuniceerd? Door wie?
 • Wat doe je in de tussentijd na de alarmering? Waarom?
 • Wat doe je als de situatie vermindert of juist verergert? Waarom?
 • Wat doe je als het niet loopt zoals je wilt? Waarom?
 • Wie vangt de hulpdiensten op? Waar en waarom?
 • Hoe verplaats je een gewond persoon of niet? Waarom?
 • Waar laat je bezoekers, leerlingen, collega’s of patiënten buiten staan als het regent? of nacht is?

Wettelijke basis 

Iedere organisatie is wettelijk verplicht regelmatig te oefenen om te kijken of de veiligheidsorganisatie in orde is. Een belangrijk onderdeel daarvan is de ontruimingsoefening. Ook is het van groot belang het ontruimings-BHV plan regelmatig tegen het licht te houden en daarbij te kijken of procedures nog kloppen en uitvoerbaar zijn. Tijdens de Table-top oefening wordt dat allemaal automatisch getoetst. Als een procedure gedeelte achterhaald blijkt te zijn, kan deze hierop worden aangepast. Daarmee is het weer up-to-date.

4 BHV LEGO supermarkt incidentencity table top bhvIMG 1920