NIBHV werkt aan het versterken van de arbeidsveiligheid in Nederland. We delen kennis over arbeidsveiligheid voor bedrijven en bhv’ers, verzorgen VCA examens en certificering voor veiligheidscursussen (zoals preventiemedewerkers).

We kijken ook mee met jouw bedrijf of organisatie: is iedereen veilig bezig? En doet jouw organisatie voldoende om bewust veilig te werken?

Bedrijfsongevallen en gevaren

Op de werkvloer zijn er nog steeds sprake van bedrijfs- of arbeidsongevallen. Dit zijn zowel dodelijke ongevallen, als situaties waarbij (lichamelijk) letsel het gevolg is. NIBHV probeert door middel van zowel preventie en voorbereiding als repressie (adequaat optreden) de arbeidsveiligheid op de werkvloer te verhogen. De methodiek hiervoor wordt ook het vlinderdasmodel veiligheid genoemd.

Preventieve arbeidsveiligheid

Op het gebied van preventieve arbeidsveiligheid helpt IvoNEd met het voorkomen van arbeidsongelukken. IvoNed ondersteunt werkgevers bij de uitvoering van het Arbobeleid, het opleiden van preventiemedewerkers en het faciliteren van VCA Examens.

Arbowetgeving en beleid

Bedrijfshulpverlening is bij een aantal brancheorganisaties vaak opgenomen in de Arbo-catalogus. Dat geldt bijvoorbeeld regelmatig voor de ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg, de kinderopvang, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en onderzoeksinstellingen.

Onze opleiders denken mee met bedrijven en organisaties die met bedrijfshulpverlening aan de slag willen als onderdeel van hun Arbobeleid. Vanuit een integrale aanpak wordt preventie ingezet om de gehele organisatie te richten op veilig werken.

Preventiemedewerker

Niet alle organisaties hebben een specifiek Arbobeleid, terwijl er wel wettelijke verplichtingen zijn voor de werkgever. Een preventiemedewerker kan hierin de oplossing zijn. De preventiemedewerker helpt jouw collega’s om ongelukken, beroepsziekten en andere schade te voorkomen. Daarnaast helpt deze werkgever bij het realiseren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en het opstellen van een – verplichte – RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).

Repressieve arbeidsveiligheid

Op het gebied van repressieve arbeidsveiligheid helpt NIBHV met het adequaat reageren op arbeidsongelukken. Wij zorgen dat er mensen kwalitatief worden opgeleid op gebied van eerste hulp, brand en ontruimen en up-to-date blijven. Zo kunnen zij helpen bij arbeidsongevallen op de werkvloer.

Cursussen