Het multidisciplinair jaarschema is een beleidsplan gericht op meerjarige opleiding-, training -, en oefen mogelijkheden binnen de alarmorganisatie.

Het OTO-meerjarenbeleidsplan geeft op hoofdlijnen aan, welke koers je voor de komende drie jaar voor ogen hebt. Het plan dient dermate abstract van aard te zijn dat dit in principe gedurende de looptijd niet behoeft te worden bijgesteld. Wel verdient het aanbeveling dat je jaarlijk sna  toetst of je, wat betreft de voorgenomen koers, nog op schema ligt.

De volgende zaken zijn onderdeel van dit plan

 • Algemene situatieanalyse en accenten OTO-beleid
 • OTO-meerjarenbeleidsdoelen
 • Uitvoering
 • Realisatie
 • Meerjarenbegroting
 • Evaluatie
 • Bestuurlijke samenvatting

Doelgroep voor onze OTO activiteiten zijn

 • BHV
 • Ploegleiders
 • EHBO-ers
 • CMT-ers
 • Beveiligingsmedewerkers
 • Receptie medewerkers

Hoe helpen wij

IvoNed coördineert alle geplande en uitvoerende activiteiten samen met de betrokken instanties en opdrachtgevers. De activiteiten zijn o.a. opleidingen, trainingen, workshops en oefeningen. Indien gewenst kunnen wij dit meerjarenprogramma volledig voor u opzetten en implementeren.