Brand, wateroverlast, stroomuitval, een ongeval met gevaarlijke stoffen, een bommelding of een gaslek: op elke werkplek kan een incident plaatsvinden dat de veiligheid van de mensen in en rond het gebouw direct bedreigt. Op zo’n moment is een goede, snelle ontruiming van het gebouw van levensbelang. Als werkgever moet je zorgen voor een goede alarmering en evacuatie van alle aanwezigen (ook niet-werknemers), zodat iedereen zo snel mogelijk in veiligheid wordt gebracht. Maar hoe pak je dat goed aan, een goede ontruiming? IvoNed helpt je graag.

Als mensen zijn we ‘voorgeprogrammeerd’ om intuïtief weg te vluchten zodra we door hebben dat we in gevaar zijn. Maar we zijn ons niet altijd direct bewust van het feit dat er gevaar dreigt. Ook weten we vaak niet goed hoe we het gevaar moeten ontvluchten. En dat is nou juist wat je wilt voorkomen als er iets gebeurt in een gebouw waar mensen werken, wonen of op bezoek zijn. Je wilt een gebouw dan tijdig en op een veilige manier ontruimen.

Om een veilige ontruiming mogelijk te maken, is het in de eerste plaats belangrijk dat er in een gebouw voorzieningen zijn voor alarmering, brandveiligheid en ontruiming. Daarnaast moeten er voldoende, goed getrainde bhv’ers zijn, die de juiste aanwijzingen kunnen geven en die ervoor zorgen dat iedereen veilig het pand kan verlaten.

Voorbereiding op een ontruiming

Een succesvolle ontruiming staat of valt met een goede ontruimingsprocedure. Daarin staat bijvoorbeeld omschreven hoe de alarmering precies plaatsvindt en hoe mensen veilig naar de verzamelplaats worden geleid. Een goede, duidelijke ontruimingsprocedure zorgt ervoor dat iedereen weet wat hij moet doen in geval van nood.

Belangrijke vragen

Om je goed voor te bereiden op een ontruiming en te komen tot een goede ontruimingsprocedure, is het belangrijk om jezelf de volgende vragen te stellen:

 • Welke incidenten binnen de organisatie kunnen leiden tot een ontruiming? Op welke scenario’s moeten we zijn voorbereid?
 • Hoe zelfredzaam zijn de mensen in je gebouw? Kennen ze het gebouw? Weten ze wat ze moeten doen als het ontruimingssignaal afgaat? Hebben ze begeleiding nodig bij de ontruiming?
  In bhv als veiligheidsmotor wordt beschreven hoe de bhv kan bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid.
 • Zijn er potentiële omstanders die de bhv kunnen helpen? Zoals medewerkers, maar wellicht ook bezoekers of medewerkers van buurbedrijven?
 • Wat moet er worden ontruimd?
 • Hoeveel tijd heb je om te ontruimen?
 • In welke volgorde moet je ontruimen?
 • Welke brandveiligheids- en ontruimingsvoorzieningen en -middelen (zoals vluchtwegaanduidingen en evacuatiestoelen) kan je gebruiken?

Om je te helpen bij het goed voorbereiden van een ontruiming, hebben we een voorbeeld-ontruimingsplan gemaakt. Dit kan je gebruiken als basis voor een op maat gesneden ontruimingsplan voor je eigen organisatie. Zo’n ontruimingsplan omvat – naast de ontruimingsprocedure – alle andere relevante informatie. Denk hierbij aan plattegronden, een overzicht van de opkomsttijden van de hulpdiensten en eventuele afspraken met buurbedrijven.

Taken van de bhv bij een ontruiming

De bedrijfshulpverlening speelt een belangrijke rol bij een daadwerkelijke ontruiming. De bhv’ers begeleiden de ontruiming, controleren of iedereen uit het gebouw is, en zien erop toe dat het gebouw veilig is achtergelaten. In de IvoNed cursus leren je bhv’ers precies hoe zij dat op een veilige manier kunnen doen. Ook is het belangrijk om de ontruiming geregeld te oefenen.

Niet-zelfredzame mensen

Het kan voorkomen dat er in een gebouw mensen aanwezig die niet-zelfredzaam zijn. Bijvoorbeeld omdat ze bedlegerig zijn of het gebouw niet goed kennen. Niet-zelfredzame mensen moeten bij een ontruiming worden begeleid door het personeel of de bhv. Maak daarom van tevoren goede afspraken over hoe deze mensen geëvacueerd worden. En zorg zo nodig voor speciale hulpmiddelen, zoals een evacuatiestoel, een evacuatiematras en/of een vluchtladder. Sommige verminderd zelfredzame personen kunnen zichzelf prima redden bij een ontruiming als ze daarop zijn voorbereid en de juiste brandveligheidsvoorzieningen aanwezig zijn.

Zorg voor een goede zichtbaarheid

In gebouwen als winkels, zorginstellingen, ziekenhuizen, horeca-panden, theaters en beursgebouwen zijn altijd mensen aanwezig die niet op de hoogte zijn van de ontruimingsprocedure. Zeker in deze situaties moet de bhv goed herkenbaar zijn en deze mensen instrueren en begeleiden.

Voorzieningen en middelen voor brandveiligheid en ontruiming

Elk gebouw moet voldoen aan de wettelijke eisen aan brandveiligheidsvoorzieningen. Zo moeten er voldoende rookmelders en blusmiddelen aanwezig zijn. Ook moeten er voorzieningen zijn die een ontruiming versnellen, zoals vluchtrouteborden en nooduitgangen.

Heeft jouw bedrijf of organisatie een verplichte brandmeldinstallatie? Dan moet je ook een ontruimingsalarminstallatie en een ontruimingsplan hebben.

Instructie en voorlichting aan medewerkers

Natuurlijk moeten bhv’ers goed weten wat ze bij een ontruiming moeten doen. Maar ook ‘gewone’ medewerkers moeten weten wat er bij een ontruiming van hen verwacht wordt.

Als werkgever ben je (op grond van artikel 8 van de Arbowet) verplicht je werknemers hierover voor te lichten en te instrueren. Medewerkers moeten weten:

 • wie de bhv’ers zijn;
 • wat hun taken zijn bij een ontruiming;
 • hoe zij zelf een incident kunnen melden;
 • hoe de bhv wordt gealarmeerd.

Goede voorlichting en instructie maken mensen bewust dat ze op een juiste en veilige manier kunnen reageren als er daadwerkelijk een incident plaatsvindt. De informatie over de ontruimingsprocedure kan je vastleggen op een instructiekaart of in een ontruimingsplan.

Ontruimen moet je oefenen

Heb je een goede ontruimingsprocedure? Zijn je bhv’ers op de hoogte van hun taken? En heb je ook je medewerkers goed geïnstrueerd over wat ze moeten doen bij een ontruiming? Dan is het belangrijk dat je regelmatig met elkaar oefent. Zo zorg je ervoor dat iedereen snel en adequaat reageert zodra er daadwerkelijk ontruimd moet worden.

Advies: minimaal één keer per jaar

Om medewerkers veilig te laten ontruimen als dat nodig is, adviseert zowel de Inspectie SZW als IvoNed om minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening te houden. Het is het beste om te beginnen met een eenvoudige oefening. Neem de eigen ontruimingsprocedures als uitgangspunt, en gebruik scenario’s die daadwerkelijk in het bedrijf (kunnen) voorkomen. Bouw de moeilijkheidsgraad van de oefeningen op.

Laat de bhv’ers ook oefenen met hun eigen procedure bij een ontruiming. Ook daarbij is het belangrijk de moeilijkheidsgraad op te bouwen.

Oefenvormen

Een ontruimingsoefening vindt idealiter plaats op de werkplek, aan de hand van realistische scenario’s die ook daadwerkelijk kunnen optreden binnen de organisatie. Het hoeft dus per se niet om een ‘grote ramp’ te gaan; kleinschalig oefenen met het verlenen van eerste hulp en/of met ontruimen (al dan niet met inzet van lotusslachtoffers) kan, afhankelijk van de grootte van de organisatie, al erg nuttig en effectief zijn.

Daarnaast kan het heel waardevol zijn om regelmatig (voorafgaand aan een praktijkoefening) ‘droog’ te oefenen. Een zogenoemde tabletop-oefening is daarvoor een handig hulpmiddel.

Handige whitepaper

Vraag naar onze whitepaper Herhalen en oefenen. Deze bevat allerlei tips & tricks voor het opzetten van een goede oefening. Het oefenen van de ontruimingsinstructies door medewerkers, samen met de bhv, geeft iedereen het vertrouwen dat een echte ontruiming veilig en efficiënt zal verlopen.

Samenwerking (oefenen) met hulpverleningsdiensten

De bhv verleent hulp tot de hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd. Door samen te oefenen kunnen de procedures van de bhv en de brandweer goed op elkaar worden afgestemd. Informeer bij de brandweer of het mogelijk is om samen te oefenen.

Cursussen