In de RI&E worden alle arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf of organisatie in kaart gebracht. Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Dit is van belang voor uw bedrijf en uw medewerkers. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

Opstellen RI&E

IvoNed helpt U bij het maken van de een plan van aanpak waarin alle aspecten in een duidelijke geprioriteerde lijst weergegeven worden. Wij doen dit aan de hand van een 7 stappen plan.

Stap 1 Inventariseren van de risico’s binnen uw bedrijf

Stap 2: Evalueren en prioriteren van de risico’s

Stap3: Opstellen plan van aanpak

Stap 4: toetsen van RI&E en plan van aanpak

Stap 5: Communicatie van RI&E binnen uw organisatie

Stap 6: Uitvoering

Stap 7: Evaluatie

Toetsen van de RI&E

Heeft uw bedrijf meer dan 25 medewerkers of maakt u gebruik van een niet erkende RI&E dan moet de RI&E getoetst worden door een gecertifieerde kerndeskundige, zoals een bedrijfsarts of een Hogeren Veiligheidskundige. Ook IvoNed kan dit voor u regelen.

Opzetten Vangnetregeling of maatwerkregeling

Als het bedrijf een maatwerkregeling heeft voor de arbodienstverlening kunnen wij uw RI&E en/of toetsing voor u uitvoeren. Bij een maatwerkregeling worden de verplichte taken voor de arbodienstverlening (basiscontract) bij één of meerdere geregistreerde kerndeskundigen ondergebracht.

Is er geen schriftelijke toestemming van de OR/PVT of de CAO dan valt het bedrijf onder de zogenaamde vangnetregeling en dienen bovenstaande taken te worden afgenomen bij een gecertificeerde arbodienst.

Uitvoeren Bedrijfsbezoek in het kader van de toetsing RI&E

IvoNed is uw partners als het gaat om bedrijfsbezoeken voor de toetsing van de RI&E. Het bedrijfsbezoek bestaat uit een onderhoud met de preventiemedewerker, directie en/of personeelsvertegenwoordiging en een korte ronde door het bedrijf.

Bij voorkeur voeren wij het bedrijfsbezoek in het kader van de toetsing van de RI&E uit vóór de start van het uitvoeren van de RI&E. Op deze wijze kunnen wij u nog behulpzaam zijn met tips en aandachtspunten voor het uitvoeren van de RI&E en kunnen wij de uitvoerenden coachen bij de RI&E.

Voorbeeld van een RI&E inhoudsopgave