De coördinator / hoofd bhv

De coördinator/hoofd bhv zorgt ervoor dat de bhv in zijn bedrijf georganiseerd is en dat de bhv’ers zijn opgeleid en geoefend, zodat zij bij een incident op de juiste manier een bhv-inzet kunnen doen. De c/h bhv houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de bhv. De cursus helpt cursisten zich voor te bereiden op het takenpakket van de c/h bhv.

De c/h bhv geeft uitvoering aan de bhv-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen en vertaalt deze in concrete maatregelen, waaronder:

 • opzetten van de bhv-organisatie;
 • opstellen en beheren van het bhv-beleidsplan;
 • implementeren van het arbobeleid met betrekking tot bhv;
 • zorgen voor voldoende opleiding en oefening van de bhv;
 • communiceren met interne en externe contacten.

In veel bedrijven wordt de functie van coördinator gecombineerd met de functie van ploegleider bhv. De ploegleider bhv geeft leiding aan de bhv-inzet en houdt zich vaak bezig met de operationele bhv-zaken, zoals het beheer van de bhv-middelen.

Ivoned ondersteunt

Heb jezelf niet de beschikking over een eigen coordinator / hoofd BHV, geen zorgen IVONED kan deze rol voor u vervullen. Wij nemen alle verantoowrdelijjkheden die bij deze rol van u over en zorgen voor o.a.

 • Leidinggeven aan coördinatoren, ploegleiders en/of BHV’ers
 • Coördineren van ontruimingen
 • Schrijven van een beleidsplan
 • Inrichten bedrijfsnoodorganisatie
 • Uitvoeren risicoanalyse
 • Adviseren organisatie en directie

Een organisatie staat nooit stil en het is erg belangrijk dat je als Hoofd BHV meebeweegt met de veranderingen die je organisatie ondergaat. Wij monitoren constat uw organisatorische ontwikkelingen en passen ons beleid hier continue op aan.