NIBHV vertaalt complexe brandveiligheidsvoorschriften naar de dagelijkse praktijk van bedrijfshulpverlening. Iedere dag staan jouw bedrijfshulpverleners klaar voor hun kerntaken, zoals het blussen van beginnende brand, ontruimen en verlenen van Eerste Hulp. Wij helpen hen om dit werk goed uit te voeren. Ze leren bijvoorbeeld om effectief gebruik te maken van brandmeldinstallaties, blustoestellen en vluchtplannen.

Organiseren bedrijfshulpverlening

NIBHV adviseert over brandveiligheid. We fungeren als begeleider, coach, inhoudelijk partner of we bieden jouw organisatie een waardevolle ingang naar gecertificeerde opleiders in bedrijfshulpverlening. We kennen deze opleiders goed en zij werken volgens onze hoge standaarden.

Verbinden van beleid en bedrijfshulpverlening

NIBHV is voor diverse partijen de schakel tussen bedrijfshulpverlening en nieuw beleid. We geven gevraagd en ongevraagd advies bij de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast zijn we een belangrijke gesprekpartner op het thema brandveiligheid voor diverse inspecties en ministeries, voor VNO/NCW en voor de Stichting van de Arbeid.

Cursussen