Waarom een preventiemedewerker

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. In kleine bedrijven mag de werkgever zelf de preventietaken uitvoeren. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met wie de rol als preventiemedewerker op zich neemt, wat zijn positie in de organisatie is en welke preventietaken hij uitvoert. 

De overheid geeft niet precies aan, hoe de werkgever de preventietaken moet invullen. Gezien de focus van de preventiemedewerker op veilig werken, ligt het voor de hand de preventietaken te laten aansluiten bij de bhv-organisatie. Als leden van de bhv-organisatie de preventietaken uitvoeren, heeft dat als voordeel voor de werkgever dat gebruik gemaakt kan worden van een (bestaande) organisatie.

De cursus preventiemedewerker is gericht op de relevante wet- en regelgeving op het gebied van risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Het bijbehorende plan van aanpak en de arbotaken van de preventiemedewerker zijn ook onderdeel van de cursus.

Wij doen het voor u

Heeft u niet een eigen preventiemedewerker maar wilt u wel deze rol invullen, zorgen wij ervoor.