Bedrijfshulpverleners kunnen  het verschil maken als er een incident of calamiteit is in jouw bedrijf. Ze verlenen eerste hulp bij ongevallen, ze bestrijden een beginnende brand of ze ontruimen een gebouw of terrein. Als het nodig is, alarmeren zij de brandweer, politie en ambulance.

Bhv doet er toe

Een goede bedrijfshulpverlening is letterlijk van levensbelang voor jouw medewerkers en organisatie. Bedrijfshulpverleners beperken de schade voor de organisatie: ze maken een snelle werkhervatting mogelijk en ze beperken de gevolgen voor de slachtoffers.

Bhv-taak bij brand

De bhv is sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie en kan in de beginfase van een incident het verschil maken. Een goede bhv-organisatie kan een beginnende brand vroeg ontdekken en blussen. Hierdoor worden de gevolgen van een grote brand, zoals slachtoffers, ziekteverzuim, productieverlies of zelfs faillissement, voorkomen en/of beperkt. Door snel ingrijpen beïnvloedt de bhv de rookontwikkeling en rookverspreiding, zodat de kans op succesvol blussen groter is. Bovendien kan de bhv door het sluiten van deuren rookverspreiding en branduitbreiding beperken en voorkomen.

Bhv-taak bij letsel

Door het geven van eerste hulp kan de bhv de gevolgen van letsel beperken. Dit kan een gunstige invloed hebben op het herstel, en ziekteverzuim verkorten. Bij spoedeisend letsel, zoals een circulatiestilstand, kan de bhv in de eerste 6 minuten het verschil maken en de kansen van het slachtoffer op overleven vergroten.

Bij klein letsel zal de bhv de hulpverlening vaak zelf af kunnen. Soms is de inzet van professionele hulpverleners nodig. De bhv kan dan een waardevolle bijdrage leveren door het slachtoffer te ondersteunen en te zorgen voor snelle alarmering.

Opgeleide bedrijfshulpverleners in élk bedrijf

Werkgevers met ten minste één werknemer zijn wat betreft bhv wettelijk verplicht om één of meerdere bedrijfshulpverleners  aan te stellen: gewone medewerkers die bij incidenten bhv-taken uitvoeren. Het aantal medewerkers dat je moet opleiden als bedrijfshulpverlener is afhankelijk van de risico’s in jouw organisatie. Als  werkgever mag je  zelf bepalen hoe je de bhv organiseert, als er maar bhv aanwezig is zolang er personeel aan het werk is. De bhv-organisatie moet zijn opgeleid en geoefend om te kunnen handelen bij incidenten die in jouw bedrijf kunnen voorkomen.

Cursussen