In complexe situaties kan de brandweer niet zonder hulp bij de plaats van het incident komen en is een bhv`er nodig als gids. Als voorzorgsmaatregel moet een bhv`er dan onafhankelijke adembescherming dragen. Hij begeleidt de brandweer immers naar een risicogebied waarbij de kans om in aanraking te komen met giftige rookgassen aanwezig is.

Zowel de bhv`er als de brandweer moet zich daarbij realiseren dat de bhv-organisatie niet onder gelijke omstandigheden als de brandweer kan optreden. De bhv’er met onafhankelijke adembescherming kan onder leiding van de brandweer in rook lopen, maar nooit in een situatie met hitte. Op het moment dat de situatie onveilig wordt voor de bhv`er moet deze terug te keren naar veilig gebied. De begeleiding zal dan op een andere wijze (via communicatieapparatuur) moeten plaatsvinden.

Om de cursus onafhankelijke adembescherming voor bhv te volgen moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Een geldig NIBHV-diploma van de basiscursus bedrijfshulpverlener of een geldig NIBHV-certificaat bhv brandbestrijding en ontruiming;
  • Een bewijs van medische keuring voor het dragen van onafhankelijke adembescherming;
  • Een andere belangrijke eis is dat je gezicht vrij is van baardgroei, bakkebaarden of grote snor. Als dat niet het geval is, kan lekkage in het gelaatsmasker dat je draagt optreden waardoor de bescherming die onafhankelijke ademlucht weg is en je eigen veiligheid in gevaar is.

De cursus ‘Onafhankelijke adembescherming voor de bhv` duurt 5 dagdelen, inclusief het examen.

Competenties spoedeisende eerste hulp

De cursist kan op veilige wijze onafhankelijke adembescherming gebruiken bij het gidsen van de brandweer.