Inzicht, uitleg én praktische handvatten voor risicogerichte brandveiligheid

Elk jaar vinden er in Nederland zo’n zes- à achtduizend bedrijfsbranden plaats. Die veroorzaken een flinke schade en leiden niet zelden tot een faillissement. Maar ook voor de veiligheid van medewerkers is het uiteraard belangrijk om te investeren in brandveiligheid.

In deze masterclass wordt je in korte tijd helemaal op de hoogte gebracht over de regelgeving, het kenmerkenschema, inzicht in de brandrisico’s van jouw bedrijf, hoe je een goede risico-afweging kan maken en handvatten om de brandveiligheid bij jou in te richten.

In deze interactieve masterclass veel aandacht voor het vluchten en ontruimen van de door brand getroffen ruimte, en wat dat betekent voor meest bepalende risicofactoren zoals niet en/of verminderd zelfredzame personen.

Coördinator / hoofd bhv, directie, bhv'ers, facility managers, hoofden beveiliging en bhv-instructeurs.

Deze cursus duurt minimaal 2 uur.

Competenties masterclass brandveiligheid voor bedrijven

  • De cijfers spreken voor zich
  • Wat is brandrisico
  • Bouwtechnische voorschriften
  • Het kenmerkenschema uitgelegd
  • Brandontwikkeling (normatieve brandverloop, cascademodel en beveiligingsopties)
  • Scenariobouw en interventie bhv
  • Welke risicofactoren horen bij jouw bedrijf?
  • Hoe maak je een goede risicoafweging (kijken, denken, doen en controleren)