Een kleine brand kan onverwacht ontstaan. In dat geval moet (een deel van) het personeel adequaat de blustoestellen kunnen gebruiken. Ongeveer driekwart van de beginnende branden kan met kleine blustoestellen worden geblust, een belangrijke verantwoordelijkheid dus.

Er zijn geen toelatingseisen voor deze cursus.

IvoNed adviseert een totale duur van minstens drie uur.

Competenties kleine blustoestellen

De cursus geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is brand en hoe ontstaat brand?
  • Wat moet je doen als je een brand ontdekt?
  • Welke blusstoffen en kleine blustoestellen zijn er?
  • Hoe kun je met kleine blustoestellen een beginnende brand blussen?
  • Wat houdt het beheer en onderhoud van kleine blustoestellen in?