Als je werkt met kinderen, bijvoorbeeld in de crèche of op een basisschool dan wil je vanzelfsprekend goed zorgen voor ‘jouw’ kinderen. Er is ook van alles gedaan dat de kinderen zich in een veilige omgeving kunnen spelen en ontwikkelen. Maar er bestaat altijd een kleine kans dat er toch een ongeval plaats vindt. Om in dat geval juist te kunnen handelen is noodzakelijk dat je eerste hulp kunt verlenen. Daarom heeft IvoNed een speciale cursus ontwikkeld.

Cursus

De cursus ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ (EHK) speelt in op situaties waar veel met kinderen wordt gewerkt. Dit zijn plekken zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties. Indien nodig wordt er onderscheid gemaakt in een aanpak per leeftijdscategorie. Na afronding van de cursus ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering

In de kinderopvang en peuterspeelzalen moet er per 1 januari 2018, altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Het certificaat ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ van IvoNed is een geldig certificaat en staat vermeld op de lijst van geregistreerde certificaten van de ministeriële Regeling voor de uitvoering van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

Iedereen mag deelnemen aan de cursus EHK.

IvoNed adviseert bij de opleiding ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ een totale duur van drie dagdelen, inclusief de competentietoetsen en het theorie-examen.

Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

Competenties eerste Hulp bij werken met Kinderen

De cursist:

 • kan de algemene hulpverleningsregels toepassen
 • is bekend met de regels voor het melden en alarmeren
 • is bekend met de uitgangspunten voor de Eerste Hulp
 • heeft kennis van en inzicht in de voor de Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling en kan deze toepassen bij het verlenen van Eerste Hulp
 • heeft kennis van en inzicht in de gevaren in de omgeving die kunnen leiden tot letsels bij kinderen
 • heeft kennis van en inzicht in de maatregelen om ongevallen te voorkomen

De cursist kan Eerste Hulp verlenen aan kinderen van 0 jaar tot de puberteit bij:

 • uitwendige wonden
 • bloedingen
 • botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • verstuikingen en kneuzingen
 • voorwerpen in neus, oor, mond en huid
 • insectensteken en dierenbeten/krabwonden
 • brandwonden
 • vergiftiging
 • oogletsels
 • problemen met het bewustzijn (hersenschudding, flauwte, koortsstuipen, bewusteloosheid, onderkoeling, oververhitting, uitdroging, diabetes, epilepsie)
 • ademhalingsproblemen (allergische reactie, verstikking, verslikking, verdrinking, kortademigheid, paniekaanval, bewusteloosheid)
 • circulatiestilstand