De cursus brandbestrijding en ontruiming is voor medewerkers met alleen als bhv-taken brandbestrijding en ontruiming. En ook voor bhv’ers die al eerste hulp kunnen geven of die ehbo’er zijn en ook de bhv-taken brandbestrijding en ontruiming willen kunnen uitvoeren. In deze cursus leer je wat je kan doen als er brand uitbreekt en hoe je op een veilige manier jouw gebouw kan ontruimen. Zo zorg jij als bhv’er dat ieders veiligheid serieus wordt genomen als er een incident is. Als bhv’er ben je sneller bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie. Jij kan het verschil maken in de beginfase van een incident. Je kan maatregelen nemen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

De cursus brandbestrijding en ontruiming bestaat uit twee onderdelen:

1. Brandbestrijding

In het onderdeel brandbestrijding leer je wat je moet doen al je een oproep krijgt, omdat er brand is in jouw bedrijf. Wanneer is het verantwoord om een bluspoging te doen? In welke gevallen is het nodig direct te starten met ontruimen? Je leert welke branden je nog kan blussen en hoe je dat doet. Natuurlijk komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Je eigen veiligheid staat immers altijd op nummer 1.

2. Ontruiming

In het onderdeel ontruiming staat een algemene ontruimingsprocedure voor de bhv centraal. Wat zijn je taken als bhv’er bij een ontruiming? Ook is er aandacht voor de ontruimingsvoorzieningen en de samenwerking met de brandweer en politie.

Er zijn geen eisen aan de vooropleiding, iedereen kan meedoen aan de cursus.

IvoNed adviseert een cursusduur van minstens acht uur. U kunt de cursustijd zelf indelen, bijvoorbeeld in één hele dag of in twee halve dagen.

Het praktijkdeel van de cursus is een onmisbare schakel in jouw leerproces, dan leer je de theorie uit de leerstof toe te passen. Uw instructeur zal je tijdens de praktijkcursus helpen om alle vaardigheden te leren uitvoeren, zodat je tijdens de praktijktoets kan laten zien dat je de eindtermen hebt behaald.

Je kan ook kiezen voor de online variant met praktijkgedeelte: dan doe je de theorie via e-learning en volg je een halve dag praktijkcursus waarin het aanleren van de vaardigheden centraal staat. Informeer bij je opleider naar de mogelijkheden.

Deze cursus behandeld de volgende onderdelen:

Competenties Brandbestrijding

 • De cursist kennis heeft van:
  • de bhv-taken en de bhv-inzet;
  • de inzetmogelijkheden van de bhv bij brand en ontruiming;
  • brand en van de manieren om een brand te blussen;
  • de bhv-taak bij brand.
 • De cursist kan de aanpak voor het controleren en openen van een deur bij een vermoeden van brand kan toepassen;
 • De cursist kan de aanpak voor het bestrijden van een beginnende brand kan toepassen bij een vaste stoffenbrand;
 • De cursist kan de aanpak voor het bestrijden van een beginnende brand kan toepassen bij een vloeistof- of vet/oliebrand.

Competenties ontruiming

 • De cursist kennis heeft van:
  • de bhv-taken en de bhv-inzet;
  • de inzetmogelijkheden van de bhv bij brand en ontruiming;
  • de factoren die een rol spelen bij een ontruiming;
  • de voorzieningen ten behoeve van een ontruiming;
  • de bhv-taak bij een ontruiming volgens de algemene ontruimingsprocedure.
 • De cursist kan de aanpak voor het optreden bij een ontruiming kan toepassen.